Nasi Partnerzy
Partnerzy
 
 

Dlaczego Konkurs Branżowy Online?

Wyniki badania "Word-of-Mouth the Most Powerful Selling Tool", które zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2014 roku przez firmę Nielsen dowodzą, że aż 70% osób ufa zdaniu internautów na temat różnego typu produktów czy usług. Między innymi na podstawie tych badań powstał pomysł, żeby zorganizować pierwsze w Polsce konkursy internetowe online. Wygrana w tego typu przedsięwzięciu to najlepsza możliwa opinia wystawiona przez użytkowników sieci, będących klientami danego salonu kosmetycznego.

Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów, jednak – co ważniejsze, organizacja kreuje swoją markę w Internecie – z jednej strony poprzez zapraszanie obecnych klientów do głosowania na własnej stronie internetowej, a z drugiej dzięki wizytówce na portalu konkursu, który dziennie odwiedzany jest przez tysiące ludzi.

Po przeprowadzeniu konkursu każdy salon otrzyma od nas informację o liczbie głosów w formie pliku PDF, który po wydrukowaniu będzie mógł powiesić w widocznym dla klientów miejscu. Laureat otrzyma wydrukowany na eleganckim papierze dyplom oraz grawerowaną statuetkę.

 

Po co brać udział w konkursie?

Celem wyróżnienia jest promowanie wysokiej jakości produktów i usług oraz dodanie ich laureatom prestiżu. Silna, rozpoznawalna wśród konsumentów marka pozwala na zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy, co przekłada się w sposób oczywisty na jej przewagę konkurencyjną i na zyski. Warto jednak podkreślić, że jak wynika z badań przeprowadzonych wśród laureatów konkursów gospodarczych - bez jakiejkolwiek promocji ze strony firmy związanej z otrzymanym wyróżnieniem, jej wizerunek nie uległ poprawie, a sprzedaż produktów czy usług pozostała na poziomie podobnym, co do tej pory. Jednakże instytucje, które w sposób aktywny posługują się tytułem lidera uznały, że w sposób bezpośredni przełożyło się to na ich pozytywny wizerunek i tym samym na przewagę konkurencyjną. To samo tyczy się elektronicznej wizytówki, która stanowi dla firmy dużą korzyść - jej celem jest przede wszystkim pozytywna prezentacja organizacji w sieci, a w związku z tym budowanie jej dobrego wizerunku. W prosty sposób można zauważyć, że e-wizytówka przedsiębiorstwa na stronie www.nsk2014.pl wyprzedza publikacje czy wpisy znajdujące się na pozostałych portalach, często nawet serwisy typu Panorama Firm, których roczny koszt nieraz przekracza kilkaset złotych. ImaGO! Sp. z o.o. promuje e-wizytówki firm biorących udział w projekcie w różnych wyszukiwarkach, stąd też stanowią one dla biorących udział w projekcie przedsiębiorstw pewną wartość dodaną. Żorska spółka przeznacza duże nakłady finansowe na promocję projektu, co przekłada się pośrednio na promowanie salonów kosmetycznych uczestniczących w konkursie.

 

Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014 w sieci

O prestiżu inicjatywy świadczą również liczne artykuły pojawiające się w Internecie. Piszą o nas portale takie, jak:

 

Jak mogę wziąć udział w konkursie?

Firma, która deklaruje chęć wzięcia udziału w konkursie wypełnia specjalny formularz znajdujący się na stronie www.nsk2014.pl. Po weryfikacji zgłoszenia, zespół ImaGO! Polska kontaktuje się z właścicielem przedsiębiorstwa, które otrzymuje możliwość uczestnictwa w konkursie na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014. Konsultanci żorskiej spółki również zapraszają salony urody do udziału w projekcie. Potencjalny uczestnik projektu zostaje poinformowany o tym fakcie drogą telefoniczną przez jednego z nich. Aktualnie żadna inna firma w Polsce nie prowadzi tego typu przedsięwzięcia. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu "Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014".

 
 
 

Zasady Konkursu - REGULAMIN KONKURSU "NAJLEPSZY SALON KOSMETYCZNY 2014"

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest firma ImaGO! Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przy ulicy Dolne Przedmieście 5, posiadająca numer KRS 0000516268, zwana dalej "Organizatorem".
 3. W konkursie może brać udział każdy salon kosmetyczny (zwany dalej "Uczestnikiem" lub "Salonem Kosmetycznym") z miast opublikowanych na stronie Lista Miast oraz bliskich im miejscowości czy regionów.
 4. Za moment zgłoszenia uczestnictwa uważa się chwilę wysłania do Organizatora wypełnionego FORMULARZA zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.nsk2014 lub chwilę deklaracji telefonicznej.
 5. Każdy zgłoszony salon otrzymuje wiadomość mailową, zawierającą pakiet startowy - dane do logowania na stronie nsk2014.pl. Po zalogowaniu na stronie firma wypełnia swoją elektroniczną wizytówkę będącą prezentacją salonu, która obejmuje: zdjęcia salonu (nieobligatoryjne), dane teleadresowe, godziny otwarcia oraz informacje na temat świadczonych usług (ofertę Salonu).
 6. Koszta pakietu startowego, umożliwiającego udział w konkursie znajduje sie na fakture pro forma wysyłanej drogą mailową.
 7. Część przychodu ze sprzedaży pakietu startowego zostaje przekazana na poczet : Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", KRS 0000037904
 8. Zwycięzcy konkursu każdego z miast zostaną wyłonieni na zasadzie głosowania, odbywającego sie na łamach serwisu NSK2014.PL. Na stronie elektronicznej wizytówki każdego z salonów dostępny jest link umożliwiający oddanie głosu na konkretny salon.
 9. Przy głosowaniu należy podać swój adres e-mail. Internauci mogą oddawać nie więcej niż jeden głos dziennie, w ramach tego samego adresu e-mail oraz z poziomu jednej przeglądarki internetowej. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający (tylko za pierwszym razem). Dopiero wtedy Internauta zostanie przeniesiony na stronę z panelem głosowania w celu oddania głosu.
 10. Oddając głos na wybrany salon, Internauta zgadza się na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przekazane przez Uczestnika dane będą przetwarzane w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach statystycznych, administracyjnych oraz marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ImaGO! Polska Sp. z o.o.). Internauta posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 11. Zwycięzcy konkursu każdego z miast zostaną wyłonieni na zasadzie głosowania, odbywającego sie na łamach serwisu NSK2014.PL. Na stronie elektronicznej wizytówki każdego z salonów dostępny jest link umożliwiający oddanie głosu na konkretny salon. Każdy internauta może głosować na jeden salon tylko raz na dobę.
 12. Głosowanie odbywa się w dniach 15.10.2014 00:00:00 do 31.10.2014 23:59:59, lub 03.11.2014 do 16.11.2014, lub 17.11.2014 00:00:00 do 30.11.2014 23:59:59 (zależnie od regionu) na łamach serwisu NSK2014.PL.
 13. Zwycięzca Konkursu z każdego miasta to firma, która zdobędzie największą ilość głosów online w momencie zakończenia głosowania.
 14. Oficjalna lista zwycięzców zostanie opublikowana w terminie do 07.11.2014, lub 21.11.2014, lub 5.12.2014 (zależnie od regionu) na stronie (www.nsk2014.pl oraz) nazwamiasta.nsk2014.pl.
 15. Zwycięska firma w każdym z miast czy regionów otrzymuje tytuł "Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014" w swoim mieście. Dodatkowo, zwycięski salon kosmetyczny otrzymuje pakiet promocyjny obejmujący materiały poświadczające zwycięstwo w konkursie - materiały promocyjne do umieszczenia w Internecie (zarówno na stronach www, jak i portalach społecznościowych), grawerowaną statuetkę oraz wykonany na ozdobnym papierze dyplom.
 16. Akceptując warunki Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przekazane przez Uczestnika dane będą przetwarzane w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach statystycznych, administracyjnych oraz marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ImaGO! Polska Sp. z o.o.). Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 17. Salony kosmetyczne mają prawo rezygnacji z konkursu. Za rezygnację uważa się zgłoszenie tego drogą elektroniczną (mail) bądź pocztową.
 18. Salony kosmetyczne biorące udział w plebiscycie zobowiązane są konkurować w zgodzie z porządkiem prawnym oraz zwyczajami i obyczajami współżycia społecznego, a w szczególności nie mogą naruszać ani godzić w:
  • prywatność lub innych praw osób lub organizacji, które nie wyraziły na to zgody
  • dobre imię innych osób lub organizacji
  • zasadę uczciwej konkurencji
  • wiarygodność handlową osób lub organizacji
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku:
  • złamania regulaminu
  • proponowania korzyści majątkowych lub osobistych w zamian za oddawane głosy.

Postanowienia końcowe:

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatorów i jest ostateczna.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz wyłonienia zwycięskich Salonów Kosmetycznych z poszczególnych miast i regionów. W takim przypadku, Organizator jest zobowiązany niezwłocznie podać informacje o tych zmianach.
 3. Informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.nsk2014.pl. Wszelkich informacji udziela Monika Mołdrzyk – Dyrektor Działu Promocji ImaGO! Polska Sp. z o.o.; e-mail: monika.moldrzyk@imagopolska.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, przerwania lub odwołania Konkursu w przypadku braku bądź niskiego zainteresowania Konkursem, w szczególności niewielkiej liczby Uczestników, którzy zgłoszą swój udział.Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014

Niniejszy załącznik określa definicję "Salonu Kosmetycznego" w rozumieniu konkursu na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014.


 1. "Salon Kosmetyczny" - przez salon kosmetyczny rozumie się działalność, w ramach której wykwalifikowany personel wykonuje usługi z zakresu kosmetyki, takie jak masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu, a także pozostałe zabiegi kosmetyczne, niezależnie od tego, czy wykonuje je w siedzibie gabinetu kosmetycznego (charakter stacjonarny), czy też u klientów (charakter mobilny).
 2. "Najlepszy Salon Kosmetyczny" - jest to tytuł nadawany przez Organizatora i potwierdzony dyplomem. Otrzymuje go Salon Kosmetyczny, który uzyskał w danym mieście/powiecie największą liczbę głosów od klientów w czasie określonym w regulaminie.